Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Zoology Committee

PřF ZOOLA Zoology
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
PřF Univerzity Karlovy Praha
doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
ÚBO AV ČR
prof. MVDr. Pavel Široký, PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno