Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Zoologie

PřF ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF ZOOL Zoologie
Název anglicky: Zoology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Předseda

prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
PřF Univerzity Karlovy Praha
doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
ÚBO AV ČR
prof. MVDr. Pavel Široký, PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno