Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Botanika

PřF BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Předseda

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Botanický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Výzkumný ústav Silva Taroucy, Brno