Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Parazitologie

PřF PARA Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF PARA Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Předseda

prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
PřF UK Praha
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
VFU Brno
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Parazirologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Parazitologický ústav AV ČR