Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-ROJA_ Románské jazyky
Název anglicky: Romance Languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Externí členové

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci