Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-PH_ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF N-PH_ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR

Studentští členové

Eliška Míšková
Bc. Roman Růžička