Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Externí členové

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Moravské zemské muzeum v Brně
doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
bývalá zaměstnankyně FF MU
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Akademie věd České republiky
prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR
doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
Moravské zemské muzeum v Brně
doc. PhDr. Petr Pavúk, Ph.D.
Univerzita Karlova - Fiozofická fakulta
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Akademie věd České republiky
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Univerzita Karlova