Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-BA_ Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2034
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
FF N-BA_ Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2034
Garant: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Interní členové

Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jana Kalinová Zmrzlíková

Studentští členové

Hana Hlinovská
Bc. Jana Očadlíková