Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-MU_ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.
FF N-MU_ Muzeologie
Název anglicky: Museology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 4. 2021 – 19. 4. 2026
Garant: doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Petr Beránek
Absolvent/Muzeum Vysočiny Třebíč v Mor. Budějovicích
Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně

Studentští členové

Mgr. et Mgr. Eva Schwanová