Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Executive Committee

Název anglicky: Life Sciences
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-VZP_ Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PřF D-VZP_ Vědy o živé přírodě

Předseda

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Externí členové

Žádné výsledky.