Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Regional Development
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Název anglicky: Regional Development and Tourism
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2024
Garant: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Název anglicky: Management of Cities and Regions
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 10. 2020 – 26. 10. 2027
Garant: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.
Krajský úřad Jihomoravského kraje