Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Regional Development and Tourism
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2024
Garant: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Název anglicky: Regional Development
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Studentští členové

Bc. Katarína Benediková
Stela Bogáňová
Ivana Pavlíková