Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2033
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. et Mgr. Tereza Švandová
Absolventka.

Studentští členové

Bc. Jaroslav Knedlík