Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Petra Odehnalová
ZŠ Svážná Brno

Studentští členové

Bc. Ivo Adam
Pavla Kurková
Bc. Barbora Skoumalová