Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Oborová rada: Hudební teorie a pedagogika

Předseda

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Externí členové

prof. PhDr. Jindřiška Bártová
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Pedagogická fakulta MU
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Pedagogická fakulta ZU Plzeň
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.