Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Oborová rada

Předseda

prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Externí členové

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
UP Olomouc
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
PřF UK Bratislava
prof. Dr. Kazimierz Strzalka
Jagellonian University Krakow, Poland
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR