Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-MIKR_ Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.