Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: German Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
Název anglicky: German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2023
Garant: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Lucie Judová Gráfová
Österreich Institutu Brno s.r.o.

Studentští členové

Bc. Vojtěch Sedlák
Bc. Kamila Slatinská
Bc. Denisa Vaculíková