Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Life Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 10. 2020 – 26. 10. 2030
Garant: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Executive Committee

Název anglicky: Life Sciences
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-VZP_ Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PřF D-VZP_ Vědy o živé přírodě

Předseda

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

Žádné výsledky