Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Veřejnoprávní studia
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/9/2022 – 19/9/2029
Guarantor: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

External members

Prof. Dr. hab. Pawel Borszowski
Katedra Prawa Finansowego, Wroclaw, Polsko
doc. JUDr. Gábor Hulkó, Ph.D.
Széchenyi István Univerzity Gyor
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Právnická fakulta UK Praha
doc. Mgr. Ján Škrobák, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava