Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Gynekologie a porodnictví

Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR Chirurgie a reprodukční medicína

Předseda

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
LF UP v Olomouci