Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Psychiatrie

LF DPSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Předseda

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
FN Hradec Králové
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
II. LF UK v Praze
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
FN Olomouc
MUDr. Igor Riečanský, Ph.D.
Slovenská akademie věd, Oddělení behaviorální neurovědy