Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

LF D-BIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Oborová rada: Bioetika

Předseda

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Externí členové

PhDr. David Černý, Ph.D.
AV ČR, Ústav státu a práva
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
AV ČR, Ústav státu a práva, I. LF UK v Praze
PhDr. Wendy Drozenová
AV ČR, Filosofický ústav
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
II. LF UK v Praze, Ústav fyziologie
prof. Jan Hartman
Jagelonská univerzita, Krakov
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
AV ČR, Filosofický ústav
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Filozofická fakulta UK v Praze
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
I. LF UK v Praze, Biocev
doc. MUDr. Jan Payne, Ph.D.
I. LF UK v Praze, Ústav humanitních studií v lékařství
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
I. LF UK v Praze v Praze, AV ČR, Ústav experimentální medicíny