Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.