Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Obstetrics and Gynaecology

Název anglicky: Obstetrics and Gynaecology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine

Předseda

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
LF UP v Olomouci