Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Solid Tumors

LF DSTUP Solid Tumors
Název anglicky: Solid Tumors
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE_A Oncology and Hematology