Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Medical Physics

LF DMEBIO Medical Physics
Název anglicky: Medical Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR_A Imaging Methods and Medical Physics

Předseda

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
LF UP v Olomouci
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.