Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Vývojová psychologie

Název anglicky: Developmental psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
Název anglicky: Developmental Psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Externí členové

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno