Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Doctoral committee: Developmental psychology

Název anglicky: Developmental psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
Název anglicky: Developmental psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno