Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Ekologie

PřF EKOL Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF EKOLK Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie