Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PrF VESP_ Veřejná správa
Název anglicky: Administrative Law
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Veřejná správa

Předseda

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Miroslava Kývalová

Studentští členové

Daniela Malá