Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-ET_ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
FF N-ET_ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Martin Novotný, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury

Studentští členové

Mgr. Vendula Strnadová
Vanesa Valovičová