Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Germánské literatury
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2023
Guarantor: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

External members

prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
doc. Dr. Jürgen Eder
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.