Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Literatury v angličtině
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Name in Czech: Literatures in English
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

External members

doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
University of Hull, Velká Británie
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Ostravská univerzita v Ostravě
prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze