Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Obecná jazykověda
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2026
Guarantor: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

External members

Mgr. Jakub Dotlačil, Ph.D.
University of Groningen, Nizozemsko
Prof. Dr. Roland Meyer
Humboldt-Universität zu Berlin, Německo
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Akademie věd České republiky
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci