Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

Programová rada


Předseda

Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Hana Valíková

Studentští členové

Bc. Alice Hříbalová
Kryštof Šimíček