Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: German Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Název anglicky: German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2022
Garant: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Společná programová rada


Předseda

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Lucie Judová Gráfová
Österreich Institutu Brno s.r.o.

Studentští členové

Mgr. Monika Majerčáková
Kamila Slatinská
Bc. Tereza Staňková