Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-PH_ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
FF N-PH_ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR

Studentští členové

Jakub Falat
František Felner