Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Název anglicky: French literature and linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Společná programová rada


Předseda

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jiří Votava, MBA
Alliance Française Brno

Studentští členové

Bc. David Katolický
Hana Procházková
Michal Varchol