Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.