Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Programová rada

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Michaela Pfefrová
Absolventka
Mgr. Jaroslava Pumprlová
Zástupkyně fakultní školy ZŠ Laštůvkova.

Studentští členové

Mgr. Viola Daňhelová
Bc. Adrián Mihalik
Bc. Patricie Novotná