Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Health Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Ludmila Altmanová
Ředitelka fakultní školy ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října.
Mgr. Markéta Mertová
Absolventka PdF MU.
Mgr. Simona Žalmánková
ZŠ a MŠ Kravsko

Studentští členové

Bc. Lukáš Cík
Bc. Pavlína Lysáčková