Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Společná programová rada Chemie materiálů pro konzervování