Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Mediální studia a žurnalistika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Name in Czech: Mediální studia a žurnalistika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.