Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Slovanské jazyky
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2021 – 18/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Doctoral Board

Chair

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

External members

Assoc. Prof. Cvetanka Avramova, PhD
Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského
doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Akademie věd ČR
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Ostravská univerzita
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislavě
Dr. Martin Henzelmann
Univerzita Hamburg
prof. Andrzej Charciarek
Slezská univerzita v Katovicích
PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
Akademie věd ČR
PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Univerzita Hradec Králové
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Ostravská univerzita
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Akademie věd ČR