Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Law of Information and Communication Technologies
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Programme Board

Chair

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

External members

doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.
Trnavská univerzita v Trnavě
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Vysoká škola finanční a správní
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.
Bezpečnostní informační služba ČR