Confirmation:

Saved successfully.

ESF D-HOSP Economic Policy
Name in Czech: Hospodářská politika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029
Guarantor: prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

External members

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Vysoká škola PRIGO
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn
Ludwig-Maximilians-Universität München
prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.
Česká národní banka
prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Vysoká škola ekonomie a managementu