Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Business Economy and Management
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. František Bartes, CSc.
Fakulta podnikatelská VUT
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
Fakulta ekonomicka, Západočeská univerzita v Plzni
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Provozně ekonomicka fakulta, Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Provozně ekonomicka fakulta, Mendelova univerzita v Brně