Confirmation:

Saved successfully.

FF B-EST_ Aesthetics
Name in Czech: Estetika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Name in Czech: Estetika a kulturní studia
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/9/2018 – 17/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Joint Programme Board

Chair

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Employer or graduate representatives

prof. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Student members

Bc. Kateřina Kalousová