Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Security and Strategic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2029
Garant: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Název anglicky: Security & Strategic Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Tomáš Kellner

Studentští členové

Jan Míček
Bc. Pavla Sychrová
Mgr. Lucie Záhorská